top of page

Prepper.no handler om å dele ressurser og informasjon med deg for å forberede deg i tilfelle en natur- eller menneskeskapt katastrofe.

Tenk på dette.
En katastrofe, enten den er naturlig eller menneskeskapt, er en uplanlagt hendelse.
Hvordan overvinner du en uplanlagt hendelse?
Forbered deg ved å lage en plan og ha forsyningene du trenger lett tilgjengelig.

Vi kan bli utsatt for noe visse hendelser.
Enten det er kraftig stormen, flom, jordskjelv eller til og med strømbrudd over lengre tid.

Når disse hendelsene blir en del av livene våre.
Bør vi vite hva vi kan forvente av oss selv, og hvordan vi skal klare disse katastrofene.

Ofte tror vi at vi er klare.
Men vi øver ikke på dette ofte nok.

Fordi folk flest aldri planlegger for disse hendelsene.
Hvis vi ikke klarer å forberede oss. 
Kan det bli ganske så tøft der ute.


Dette er målet til Prepper.no.
For å hjelpe deg og din familie med å forberede seg, NÅ.

 

bottom of page